Make the most of your public holidays with us!
Start Planning
Sverige
Helgdagar

Helgdagar 2017

Vi har närvarande de helgdagarna för 2017 listade. Scrolla ned för att se dessa listor över helgdagar.

I Sverige styr arbetsmarknadsrätten anställningar, löner, semester och betald ledighet och detta regleras närmare av lagar som stiftas av riksdagen. Och även om arbetstagare i regel är lediga under allmänna helgdagar i hela riket, kan ytterligare ledighet ha avtalats om i kollektivavtal, som exempel kan midsommarafton och julafton nämnas som exempel på sådana ”de facto”-helgdagar.

I Sverige förekommer 13 allmänna helgdagar som arbetstagare erhåller full lön under.

Enligt svensk lag flyttas inte helgdagar i det fall de skulle infalla under helgen för att kunna utnyttjas senare, i likhet med de flesta övriga europeiska länder. Undantaget till detta är Kristi himmelsfärd som oftast infaller på en torsdag. Fredagen efter Kristi himmelsfärd brukar av arbetsgivare betraktas som en dag som arbetstagaren får betald ledighet.

I Sverige kategoriseras helgdagar som kristna och icke-kristna. Det är vanligt bland svenska företag att stänga efter halva dagen på dagen före en allmän helgdag. Om en allmän helgdag infaller på en tisdag eller torsdag, tillåts de flesta arbetstagare ledighet även för ”klämdagen” som infaller. Detta innebär att arbetstagaren tillåts ta en extra dag ledigt på den dag som ligger mellan helgen och den helgdagen.

Helgdagsaftnar och säsongshelgdagar

Helgdagsaftnar och säsongshelgdagar brukar medgivas ledighet för arbetstagare efter arbetsgivarens beslut och i enlighet med villkoren i anställningsavtal eller fackliga kollektivavtal. På sådana halvhelgdagar tillåts en arbetstagare generellt sett ta betald ledighet under eftermiddagen. Ett par exempel på sådana halvhelgdagar utgörs av trettondagsafton, påskafton, valborgsmässoafton allhelgonaafton. Helgdagsaftnar som medger betald ledighet utgörs av julafton och nyårsafton. Vissa säsongshelgdagar observeras i Sverige men betald ledighet är begränsad. Sådana dagar exemplifieras av höst- och vårdagjämning samt sommar- och vintersolstånd. All helg- och semesterledighet bestäms i semesterlagen som gäller för samtliga arbetstagare.

Utöver en kombination av helgdagar, helgdagsaftnar och säsongshelgdagar som uppgår till ungefär 16 betalda lediga dagar, garanteras varje arbetstagare genom lag 25 dagars betald ledighet varje år. Till skillnad från många andra länder kan svenska arbetstagare välja att utfå ekonomisk kompensation för outnyttjad semester istället för att ta ledigt. Det stadgas emellertid inte i lagen om ersättningen ska vara lika med eller större än den normala lönen. Enligt alternativet kan arbetstagare kombinera helgdagar och semester för att få längre tids ledighet.

Helgdagar 2017

DatumVeckodagHelgdag
1 januarisöndagNyårsdagen
6 januarifredagTrettondedag
14 aprilfredagLångfredagen
16 aprilsöndagPåskdagen
17 aprilmåndagAnnandag påsk
1 majmåndagFörsta maj
25 majtorsdagKristi himmelsfärdsdag
4 junisöndagPingstdagen
6 junitisdagSveriges nationaldag
24 junilördagMidsommardagen
4 novemberlördagAlla helgons dag
25 decembermåndagJuldagen
26 decembertisdagAnnandag jul